O nagrajenki - 2014

Nagrajenka Mira 2014

Opis slike

Maja Hadelap je dvojezična avstrijsko koroška slovenska pesnica in pisateljica ter univerzitetna predavateljica. Rodila se je leta 1961 v Železni Kapli v Avstriji. Na Dunaju je študirala germanistiko, filozofijo in gledališke vede in prav tam leta 1989 doktorirala iz gledaliških ved. Bila je dramaturška in produkcijska asistentka v Trstu in Ljubljani. Med letoma 1989 in 1992 je bila urednica in izdajateljica koroške slovenske literarne revije Mladje. Šestnajst let je bila dramaturginja v celovškem Mestnem gledališču. Predava gledališko zgodovino in dramaturgijo na univerzi v Celovcu. Leta 2011 je bila kot finalistka med štirinajstimi tekmujočimi avtorji iz Nemčije, Avstrije in Švice na petintridesetih Dnevih nemške literature izbrana za nagrado, poimenovano po sloviti pisateljici Ingeborg Bachmann.