<< Nazaj na seznam
30/04/2019

Kako pisci občutimo kritiko?

Kako pisci občutimo kritiko?

Posvet bo 9. maja 2019 v Trubarjevi hiši literature, Stritarjeva 7 v Ljubljani med 9. in 16. uro.

Literarna kritika proučuje, ocenjuje in interpretira književna besedila, pri čemer pomembno vlogo igra kritikov vidik, kako bere neko umetniško delo. Njegov zorni kot je lahko literarnoteoretičen, lahko poudarja stil in jezik, lahko pa interpretira tudi psihološke odtenke ter ocenjuje zgodbo. Pomembna je umestitev dela v literarne tokove in primerjava. Namen kritike je na eni strani opozoriti javnost na umetniško delo, na drugi pa spodbuditi književnika ali književnico, da izboljša svoj izraz. Kritika je torej najprej konstruktivna.

Kritiški zapis literarnega dela je tako tudi povod za globljo družbeno refleksijo. Žal smo prepogosto deležni dveh ekstremov – kritikantstvo ali načrtno skonstruirana besedila, pohvalna ali pogubna. Priča smo kritiškim besedilom, ki so na eni strani slabo napisana, neprimerno slabše od besedil, o katerih pišejo, na drugi pa celo žalijo ustvarjalca ali ustvarjalko, kar včasih pripelje do tega, da le-ta utihne. Mora biti res kritika ostra ali žaljiva? Ima zato večjo težo? So nekvalitetna kritiška besedila posledica slabih plačil in oženja javnega prostora za literarno kritiko v medijih? So morda določeni literarni krogi usmerjeni v kritiziranje drugih tudi zaradi finančnih interesov in želje po prevladi književnega prostora? Kako pisec občuti tak napad? Kako naj piše dan potem?

ŽO SC PEN Mira je še posebej občutljiv na spolno pogojeno kritiko, ki avtoricam zamejuje umetniški izraz ter diskriminira dela književnic, kar zanje pomeni tudi slabši ekonomski položaj.

Na posvetu bomo s prispevki spregovorili: dr. Ignacija Fridl Jarc, dr. Igor Divjak, Petra Koršič, mag. Suzana Tratnik, dr. Miran Možina, Maja Gal Štromar, mag. Gabriela Babnik, Meta Kušar in Tanja Tuma.

Z lepimi pozdravi,

Tanja Tuma

Predsednica ŽO SC PEN Mira

Soorganizatorica posveta Slovenska matica

Prireditev omogoča Javna agencija za knjigo

Urnik posveta Kako pisci občutimo kritiko?

9. maj 2019, Trubarjeva hiša literature, Stritarjeva 7, Ljubljana

9.00 – Uvodni pozdrav Tanja Tuma, predsednica ŽO SC PEN Mira

9.15 – 9.45 – dr. Ignacija Fridl Jarc: Metodološki vidiki literarne kritike – nekoč in danes

9.45 – 10.15 – dr. Igor Divjak: Nenasilni odpor v poeziji in kritiki: Ob pesmi Srečka Kosovela Italijanska kultura

10.15 – 10.45 – Petra Koršič: Umetnost kritike je kritikova odgovornost: Kritik se bo zagovarjal pri svoji vesti

Razprava

11.00 – 11.30 – mag. Suzana Tratnik: Neomadeževana pisava

11.30 – 12.00 – dr. Miran Možina: Literarna kritika s psihoterapevtskega vidika

12.30 – 13.00 – Maja Gal Štromar: Literarna kritika med korektnostjo, krutostjo in kreativnostjo: Pogled pisateljice

Razprava

Odmor s kavo in prigrizkom

13.30 – 14.00 - mag. Gabriela Babnik: Kritiški prostor v javnosti danes

14.00 – 14.30 – Meta Kušar: Svoboda kritike, svoboda ustvarjalca

14.30 – 15.00 – Tanja Tuma: Koliko žensk je na slovenskem Parnasu?

Razprava

15.30 – 16.00 - Zaključki posveta

Soorganizatorica posveta

Prireditev omogoča Javna agencija za knjigo