<< Nazaj na seznam
06/08/2019

Podpora članici Mire Gabrieli Babnik - pismo Borisa A. Novaka UO DSP

IZJAVA O OKROGLIH MIZAH NA SLOVENSKIH DNEVIH KNJIGE 2019

S presenečenjem sem v javnosti in v pisateljskih krogih zasledil kritične pomisleke zoper okroglo mizo o Novi reviji, ki jo je Društvo slovenskih pisateljev organiziralo v svoji lastni hiši 15. maja 2019 v okviru Slovenskih dnevov knjige. Kritike se osredotočajo predvsem na Dimitrija Rupla kot moderatorja te okrogle mize, na kateri smo sodelovali tudi Tine Hribar, Niko Grafenauer in podpisani. 

            Krivična je kritika, češ da Dimitrij Rupel ni pisatelj in da torej ne sodi v program festivala knjige. Ne glede na estetske preference ter na Ruplovo siceršnjo kariero univerzitetnega profesorja in politika ni mogoče zanikati literarnozgodovinskega dejstva, da gre za pisatelja z nenavadno obsežnim opusom, ki je inovativno posegel v razvoj slovenske proze v zadnjih desetletjih 20. stoletja. Enako zavračam kritike, ki so zlonamerno politično motivirane in intonirane. Z Ruplom se sicer politično večinoma ne strinjam, nesprejemljiva pa se mi zdi pavšalna diskreditacija njegove osebe, še posebej če jo izrekajo pravičniški kritiki, ki jih sploh ni bilo zraven − ne pri boju za demokratizacijo družbe ne pri tej okrogli mizi. V skladu z naslovom diskusij letošnjih Dnevov knjige, ki se je glasil Prostori, ki jih zapuščamo, je Rupel povabil k dialogu Hribarja, Grafenauerja in mene, kar pomeni, da smo se po dolgih letih spet zbrali in javno pogovorili štirje izmed ustanoviteljev Nove revije, ki smo bili obenem prvi štirje glavni in odgovorni uredniki te prelomne publikacije v najbolj dramatičnem obdobju njenega obstoja in polpretekle slovenske zgodovine. Nova revija nikoli ni bila politično monolitna grupacija, razšli pa smo se zaradi razlogov, o katerih smo se odkrito in strpno pogovarjali prav na tej okrogli mizi, na katero vsevednih in vzvišenih kritikov ni bilo. Dogodek je bil odlično organiziran, vzdušje pa toplo in prijateljsko, kar se je poznalo tudi po neformalnem podaljšku dolgo v noč.

Organizatorici Gabriela Babnik in Sladana Vide imata nedvomno velike zasluge za profesionalen in prijazen potek dogodka.  Enako pozitiven občutek sem dobil tudi na prireditvi, ki je bila posvečena sodobni francoski književnosti.  

Boris A. Novak,

član DSP, podpredsednik Mednarodnega PEN-a              Ljubljana, 24. 7. 2019